Posturi  vacante în Gimnaziul nr.102 la data de 11.01.2023

  • Posturi didactice vacante

 

Nr.

d/o

Disciplina Numărul specialiști/ore Durata contractului Limba de instruire Adresa, telefon angajator
1 Informatica 1/ 3 ore Nedeterminată Română s. Brăila,

str. Renașterii 14, tel: 069693022

 

  • Posturi nedidactice vacante
Nr.

d/o

Funcția Numărul unități Durata contractului Limba de instruire Adresa, telefon angajator
1 Îngrijitor de încăperi 1 nedeterminată română s. Brăila,

str. Renașterii 14, tel: 069693022

2 Muncitor 1 nedeterminată română s. Brăila,

str. Renașterii 14, tel: 069693022

3 Măturător 0,5 nedeterminată română s. Brăila,

str. Renașterii 14, tel: 069693022

 

Posturi  vacante în Gimnaziul nr.102 la data de 10.02.2021

Nr.

d/o

Disciplina Instituţia Numărul specialişti/ore Durata contractului Limba de instruire Adresa, telefon angajator

 

1. Director adjunct pe instruire Gimnaziul nr.102 0,5 un. Nedeterminată Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491

2. Director adjunct pe educație Gimnaziul nr.102 0,5 un. Nedeterminată Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491

3. Cadru didactic de sprijin Gimnaziul nr.102 0,5 un. Nedeterminată Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491

4. Limba engleză Gimnaziul nr.102 8 ore Nedeterminată Română c.Brăila str.Renașterii 14

022423329

068194491

5. Statist/calculator Gimnaziul nr.102 0,5 un. Nedeterminată Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491

6. Garderobier Gimnaziul nr.102 0,5 un. Nedeterminată/sezonier Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491

7. Șef de producere/bucătar Gimnaziul nr.102 1 un. Nedeterminată Română com. Brăila str. Renașterii 14, 022423329

068194491